Vakttelefoner barn og unge

Trenger du noen å snakke med? Her ser du hvem du kan ringe.

Er de voksne sinte og irriterte? Blir du utsatt for vold og/eller overgrep? Synes du det er vanskelig å være hjemme hele dagen sammen med foreldrene dine? Savner du å gå på skolen og få litt «fri» fra det å være hjemme?

Her ser du oversikt over noen du kan snakke med. 

Barneverntjenesten

Du kan ringe barneverntjenesten hele døgnet. Her får du snakke med en voksen og du trenger ikke si hvem du er. Voksne som er bekymret for et barn kan også kontakte oss.  

  • Barneverntjenesten i Nordre Follo kommune,
    telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
  • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet).  

Hjelper’n

Hjelper’n er en psykisk helsetjeneste for barn, unge og foresatte.

Ta kontakt hvis du ønsker å snakke med en voksen. Andre kan også kontakte oss hvis de er bekymret for barn og unges psykiske helse. 
Telefon 99 08 26 97 (mandag-fredag kl. 09.00-15.00)  

Utekontakten

Utekontakten er tilgjengelig i ulike kanaler/sosiale medier mandag-fredag, kl. 08.00–15.30, i tillegg til kl. 21.00 onsdager og torsdager.

Utekontakten kan nås via

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

I uke 12 og 13 er ikke helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten fysisk tilstede på kontoret eller på skolene, men du kan kontakte helsesykepleier på din skole på telefon eller e-post. Hvis du ikke får svar, kan du ringe kontakttelefonene nedenfor mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

  • Barneskole, telefon 90 10 85 31
  • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
  • Helsestasjon for ungdom og for videregående skole,
    telefon 46 89 74 63

Andre hjelpetelefoner

Se også Rådet for psykisk helse - oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder

Sist endret: 20.03.2020