Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester. Bruk av teknologi og nye løsninger er sentralt. Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet.

Kunnskapsgrunnlag

For å lykkes med å bygge en kommune som er i front, må vi ha kunnskap om dagens situasjon. Med utgangspunkt i DIFIs prosjektmodell startet vi derfor med en kartlegging høsten 2017. Resultatet ble presentert på en samling for ansatte i desember 2017.