Kemneren i Follo

Kort fortalt

  • Kemnerkontoret skal sammen med Skatteetaten informere og veilede innbyggere og næringsliv slik at de er kjent med sine rettigheter og plikter. 
  • Kemneren i Follo er et felles kemnerkontor for kommunene Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås.

Om Kemneren i Follo

Kemnerkontoret skal sammen med Skatteetaten informere og veilede innbyggere og næringsliv, slik at disse er kjent med sine rettigheter og plikter.

Kemnerkontoret har ansvaret for å føre kontroll med arbeidsgivere, kreve inn skatter og føre skatteregnskapet i de fem kommunene.

Blir en del av Skatteetaten

Kemneren i Follo blir en del av Skatteetaten fra 1. juni 2020, og vil samtidig flytte sin virksomhet fra Kolbotn. De ansatte vil fra samme tidspunkt bytte kontorsted til dagens omkringliggende skattekontor.

Mer informasjon finner du på www.regjeringen.no.

For privatpersoner

Her finner du informasjon om skatt for privatpersoner.

For næringslivet

Her finner du informasjon om skatt for næringslivet

Kontaktinformasjon

Kontakt

Telefon: 02178 (09:00 - 15:00)
E-post: kemneren@kemnerenifollo.no

Besøksadresse:
Herredshuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
(ved siden av tidligere Oppegård rådhus)

Postadresse:
Postboks 510, 1411 Kolbotn