Miljøsertifisering

Kort fortalt

  • Virksomheter i det private næringslivet som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon om hvordan de kan bli miljøsertifisert.
  • I Nordre Follo kommune er mange virksomheter innenfor både offentlig og privat sektor miljøsertifiserte.
  • Kommunens miljøsertifiserte virksomheter arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige klima- og miljørapporter og hvert fjerde år blir virksomheten resertifisert.

For mer informasjon om miljøfyrtårn, se Miljøfyrtårnstiftelsens nettsider.

Kommunen kan tilby noen sertifiseringer per år men vil utover dette vise til private sertifisører. Ta kontakt med kommunens sertifisører for å avtale tid for sertifisering.

Mange av kommunens egne virksomheter er Miljøfyrtårn, og flere næringsaktører i kommunen er også miljøsertifiserte.

Grønt flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. Mer enn 40.000 skoler i 47 land i Europa, Afrika, Oceania og Amerika deltar i ordningen. Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen, som eies og drives av Foundation for environmental education (FEE).

For mer informasjon om grønt flagg, se FEEs nettsider.

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no