Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt etter det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener, navn fra dyre- eller planteriket, eventyr og lignende.

Vi har foreslått å endre 17 veinavn i Ski og 15 i Oppegård. Alle som bor i de berørte veiene får tilsendt brev med vurderingen for den veien de bor i.

Oppegård

Disse veiene får nytt navn: Balders vei, Dalskleiva, Dalsveien, Einerveien, Kirkeveien, Orreveien, Ospelia, Parkveien, Rugdeveien, Skogveien, Tårnveien, Tømmerveien, Åsenveien. 

Disse skal omadresseres: Skolebakken omadresseres til Kolbotn Terrasse. Stasjonsveien omadresseres til Sætreskogveien. 

Ski

Disse veiene får nytt navn: Bakkeveien, Bekkeliveien, Bjerkeveien, Elgfaret, Fjellveien, Greverudveien, Hareveien, Holteveien, Jotunveien, Noråsveien, Røsslyngveien, Rådyrveien, Solveien, Sætreveien, Vestliveien. 

Disse skal omadresseres: Damveien omadresseres til Rausjøveien. Sagveien omadresseres til Rausjøveien. 

Se interaktivt kart over veiene 

 

Dette har blitt vurdert

For å komme fram til hvilke veier som skal endre navn, har vi gjort noen vurderinger. Det har vært et mål at færrest bedrifter og bruksenheter til bolig skal bli berørt. I tillegg har vi vurdert om veinavnet har en sterk historisk forankring eller er forbundet med et gammelt stedsnavn.

Det nye kommunestyret for Nordre Follo kommune er på plass høsten 2019. Inntil da er det en fellesnemnd bestående av politikere fra Oppegård og Ski kommuner som tar beslutninger om den nye kommunen. Saken om hvilke veier som skal endre navn skal opp for fellesnemnda 18. desember 2018. 

Ønsker navneforslag

Det er ikke bestemt hva de nye navnene blir. Nordre Follo kommune ønsker at mange, spesielt beboere, velforeninger og historielag, vil engasjere seg i å finne nye, gode veinavn. Det er planlagt at alle som ønsker det, kan sende inn forslag i januar 2019. Dette kommer det mer informasjon om. 

Se interaktivt kart over veiene 

kart veiene.jpg