Vi ba innbyggerne i Oppegård og Ski kommune om å sende inn forslag til nye veinavn. Fristen ble utvidet til 15. august 2019. Innbyggerne viste stort engasjement og vi fikk mange forslag.

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

24. september vedtok fellesnemnda å legge veinavnene nedenfor ut på høring i to måneder. Innbyggerne og andre interesserte kan nå komme med uttalelser om hvordan vi skal skrive de nye veinavnene. Du kan ikke uttale deg om hvilke navn fellesnemnda har vedtatt å legge ut på høring.

Åsenveien og Rådyrveien

Åsenveien i Oppegård kommune og Rådyrveien i Ski kommune omadresseres til eksisterende veier, henholdsvis Kringsjåveien og Halmstadveien. For disse veiene er skrivemåten allerede vedtatt, og du kan derfor ikke komme med høringsuttalelser om skrivemåten for disse to veiene.

Oppegård kommune

Ski kommune

Gammelt navn

Nytt navn

Gammelt navn

Nytt navn

Balders vei

Fjellsvingen

Bakkeveien

Ingvill Raaums vei

Bjerkeveien

Bjerkebakken

Bekkeliveien

Blåveisbekken

Dalskleiva

Nils Russeltveds vei

Damveien

Damfaret

Dalsveien

Radka Toneffs vei

Elgfaret

Gaupefaret

Einerveien

Einebærsvingen

Fjellveien

Klara Solheims vei

Kirkeveien

Haslebakken

Greverudveien

Bjørnstadveien

Orreveien

Carl Nords vei

Hareveien

Stjerneveien

Ospelia

Tyrilia

Holteveien

Raveien

Parkveien

Myraparkveien

Jotunveien

Slorakroken

Rugdeveien

Dugnadsveien

Noråsveien

Hilda Langhus’ vei

Skogveien

Øvre Rikeåsveien

Røsslyngveien

Finstadskogen

Tømmerveien

Tømmerfaret

Rådyrveien

Omadresseres til Halmstadveien

Tårnveien

Vanntårnveien

Sagveien

Oddeveien

Åsenveien

Omadresseres til Kringsjåveien

Solveien

Eikelia

 

Sætreveien

Eplehagen

Vestliveien

Vestlisvingen

Fristen er 27. november 

Fristen for å komme med høringsuttalelse var 27. november 2019.

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende veinavnene til Språkrådet og be dem anbefale skrivemåten. Kommunestyret i Nordre Follo skal vedta de nye veinavnene på nyåret i 2020. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres.