Hjelp ved vold og overgrep

Strever dere med vold og overgrep hjemme? Husk at det er hjelp å få, også i påsken!

Vi er inne i en spesiell situasjon med stengte skoler og barnehager, reduserte dagtilbud og pålagte restriksjoner som karantene og isolasjon. I tillegg er mange engstelige og har økonomiske bekymringer. Dette er krevende og for noen kan det bli veldig strevsomt hjemme.  

Viktige telefonnummer 

 • Politiet: 02800  
 • Nødnummer: 112
 • Krise og incestsenteret i Follo: 64 97 23 00
 • Barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune: 40 00 09 47
 • Barnevernsvakta: 91 71 96 15
 • VO-linjen, En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: 116 006  

 

Se også steder du kan henvende deg med ulike problemstillinger. 

Barn, unge og familier

Hvis barn og unge utsettes for vold og overgrep kan dette gi svært alvorlige konsekvenser. Å leve i en familie der en forelder utøver vold mot en annen er også en form for vold og gir de samme konsekvensene. Vi vet at psykisk vold er like alvorlig som fysisk vold. Mange familier tilbringer mye mer tid sammen enn før. De får ikke det pusterommet som barnehage, skole og annen avlastning vanligvis gir.

Be om hjelp

Blir omsorgsbyrden for stor, så be om hjelp! De fleste foreldre ønsker barna sine det beste. Noen ganger er det beste å be om hjelp.

 • Littsint, sinnemestring for foreldre, kan være en god start hvis du kjenner at du blir for sint på barna dine. 
 • Trenger du å be om hjelp på vegne av barna dine, eller er du bekymret for et barn du kjenner? Ta kontakt med barnevernstjenesten og/eller barnevernsvakta.
 • Krise– og incestsenteret i Follo (KISIF) har fortsatt et åpent botilbud til de som trenger å flytte fra en voldsutøver for å sørge for at barna er trygge. På krisesenteret står barnas trygghet i fokus. De kan også veilede og gi råd på telefonen.
 • Er situasjonen akutt og truende, ta kontakt med politiet på 02800 eller 112 (kun nødnummer).  
Utsettes du for vold av foreldre eller andre omsorgspersoner?

Barn og unge har rett til et liv uten vold. Det er mange som vil hjelpe deg og familien din hvis du er utsatt for vold eller overgrep. Snakk med en trygg voksen som du stoler på. Det kan være læreren din, helsesykepleier, foreldrene til en venn eller en annen i familien. Hvis de ikke forstår alvoret i det du forteller, fortell det til en annen trygg voksen.

 • Barnevernstjenesten er til for å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. Utenfor kontortiden kan barnevernsvakta hjelpe deg. 
 • I tillegg er det flere hjelpetelefoner du kan ringe. Det er mange både i kommunen og nasjonalt som vil snakke med deg og hjelpe deg.   
 • Er situasjonen akutt og truende, ta kontakt med politiet på 02800 eller 112 (kun nødnummer).
Vold i parforholdet

Er vold en del av parforholdet? Selv om dere ikke har barn er det viktig å be om hjelp. Volden kan eskalerer når bekymringer og stress øker. Å  tilbringe mer tid sammen kan gjøre situasjonen vanskeligere. Noen opplever kanskje stor omsorgsbyrde ovenfor en syk partner og er så sliten av terskelen for å utøve vold blir lavere. Da er det viktig å be om hjelp. Andre opplever at de nærmest er innesperret med en voldelig partner. Dette er svært skadelig og det er livsviktig å be om hjelp.  

 • Krise– og incestsenteret i Follo (KISIF) har åpent botilbud til de som trenger å flytte fra en voldsutøver. Her er det bare¨å ta kontakt.  
 • Er situasjonen akutt og truende, ta kontakt med politiet på 02800 eller 112 (kun nødnummer).  
Vold mot eldre

Utsettes du for vold av andre personer som står deg nær, for eksempel barn eller barnebarn? Det kan være trusler og press i forhold til penger og verdier, eller andre former for fysisk og psykisk vold. Du har rett til å bestemme over ditt eget liv og din egen økonomi, også på eldre dager. Opplever du at det er vanskelig hjemme på grunn av krenkelser og vold, er det viktig å si fra til noen. Har du kommunale tjenester, for eksempel hjemmetjenester, må du si fra hvis du har det vanskelig.

 • Vern for eldre er en organisasjon som jobber for å hjelpe eldre som opplever ulike typer vold. De har også en nasjonal telefon du kan ringe på hverdager.  
 • Krise – og incestsenteret i Follo (KISIF) har åpent botilbud til de som trenger å flytte fra en voldsutøver. Her er det bare å ta kontakt  Eldre personer er også velkomne på krisesenteret.
 • Er situasjonen akutt og truende, ta kontakt med politiet på 02800 eller 112 (kun nødnummer).  
Oppfordring fra politiet i Follo

Politikontakt i Nordre Follo kommune, Solveig Aarvik Kjeserud, har følgende oppfordring til oss alle:

Ingen skal leve med vold, overgrep eller trusler. Ikke nå og ikke ellers. Politiet er klar over at det er utfordrende tider for alle, men nå er det minst like viktig si fra til noen hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for vold, overgrep eller trusler. Det er mange øyne i barnehager, skoler og arbeidsliv som ellers ville sett blåmerker, redsel eller de små tegnene. Nå ser de det ikke, så be om hjelp. Vær et medmenneske - tør å spørre. Det er hjelp å få!    

Utsetter du andre for vold?
 • Alternativ til vold i Follo hjelper voldsutøvere og deres familier. Dette er ikke et akuttiltak, men kan hjelpe dere på sikt. Ring for råd og veiledning hvis du utsetter andre for vold. ATV er stengt i påskeuka.
 • Familievernkontoret i Follo har sinnemestringsgrupper to ganger i året. Ta kontakt og vis at du er interessert i å bli med. 

Sist endret: 10.05.2020