Hjelp oss med å bekjempe hagerømlinger og brunskogssneglen

Har du mye hageavfall du ønsker å kvitte deg med, men vet ikke helt hvor du skal kaste det?

Det er gratis å levere hageavfall hos Follo Ren på Bølstad og Sofiemyr så lenge du har med deg adgangsbevis og ikke leverer hageavfall mer enn ti ganger i året.

Hindrer trusler for biologisk mangfold

Når du leverer hageavfall på gjenvinningsstasjonen, er du med på å hindre at planter fra hagen din truer biologisk mangfold i naturen. De vanligste hagerømlingene er kjempespringfrø, parkslirekne, lupin, kanadagullris og kjempebjørnekjeks.

På gjenbruksstasjonen er det en egen container til hagerømlinger eller jord med frø av disse.

Follo Ren anmoder alle om å vurdere å utsette turen til gjenvinningsstasjonen, hvis det ikke er helt nødvendig.

Sist endret: 10.05.2020