Klorutslipp i Dalsbekken

Fredag 27. mars var det et utslipp av klorholdig vann i Dalsbekken. Utslippet har ikke konsekvenser for drikkevannet.

Nordre Follo kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å erstatte det gamle. I forbindelse med dette arbeidet var det fredag et utslipp av klorholdig vann.

Alle nylagte drikkevannsledninger skal rutinemessig kloreres før de settes i drift for å sikre den hygieniske kvaliteten på rørene. Kommunen fikk torsdag 26. mars beskjed fra entreprenøren om at de skulle utføre klorering av rørene. Fredag ble kommunen orientert om at det hadde vært et utslipp av klorholdig vann ut i Dalsbekken.

Drikkevannet fortsatt trygt

Det var 400.000 liter vann med konsentrasjon av klor på 0,032 mg/liter som ble skylt ut i en overvannskum. Her ble vannet blandet ut med overvann i ledningen som 250 meter lengre nede går ut i Dalsbekken. Forskriftene sier at ved klorering av drikkevann bør mengden klor være over 0,05 mg/l når vannet sendes til forbruker. Analysen som er gjort 1. april 2020 viser at konsentrasjonen i Dalsbekken er mindre enn 0,02 mg/l, og altså lavere enn det som kan være i drikkevann.

Sjekker eventuelle miljøkonsekvenser

Utslippet får ingen konsekvenser for verken råvann eller drikkevannet. Det vil sannsynligvis medføre få eller ingen konsekvenser for biologi i Dalsbekken, men dette vil bli sjekket nærmere gjennom prøvetaking, som kommunen er i gang med. Prøver som er tatt 1. april viser at det ikke finnes noe klor i Dalsbekken. Kommunen vil følge dette opp ved å ta biologiske vannprøver i dag, 2. april.

Kommunen gjennomgår rutiner

PURA og Ås kommune er varslet om hendelsen. Mattilsynet orienteres i dag om hendelsen selv om den ikke har gitt noen konsekvenser for drikkevannet. Vi gjennomgår nå også rutinene våre for å forebygge lignende hendelser i fremtiden.

Sist endret: 10.05.2020