Kryssende anleggstrafikk i lysløypa Kongeveien–Åsland

Kommunen etablerer ny lysløypetrase fra Grønlimyrene i retning Bjørndal, til Oslo kommunegrense.

I forbindelse med dette vil det bli kryssende anleggstrafikk på Grønlimyra, på lysløypestrekka som går fra Kongeveien, nord for Ødegården, i retning E6 ved Åsland.

Turveien kan bli sperret helt i kortere perioder av HMS-hensyn. Arbeidene startet opp i uke 17 og vil foregå frem til cirka 1. juli.

Det er skiltet på god avstand og satt opp sperringer for å redusere hastigheten på krysningspunktet.

Sist endret: 10.05.2020