Gradvis gjenåpning av skolene mandag 27. april

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for skolene.
Første skolestart

Veilederne ble offentliggjort mandag 20. april og skal bidra til å sikre at skolene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være på skolen.   

Få barn blir syke

Tall fra Norge og alle andre land viser at barn sjelden blir syke av covid-19. I land som for eksempel Sverige, Island, Singapore og Taiwan, som har hatt skoler åpne under koronautbruddet, er det heller ikke observert utbrudd blant barn.

Smittevernet på skolene bygger på tre hovedprinsipper

  • syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen
  • gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • redusert kontakt mellom personer

For å redusere kontakt mellom personer på barnetrinnet, skal barna deles i faste grupper. Gruppenes størrelse bygger på normen for lærertetthet, som for trinn 1.–4. er 15 barn per lærer. På 5.–7. trinn skal det være maks 20 barn per lærer.

Foresatte får informasjon fra skolene om tiltakene som blir satt i verk på den enkelte skole, slik at alle kjenner til disse når skolene gjenåpnes.

Ungdomsskoler og yrkesfag VG2 og VG3

Det er også utarbeidet en smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler til hjelp for skolene når de gradvis skal gjenåpnes. 

Utvider testkriteriene 

Det blir også lettere å få undersøkt om barn, elever eller ansatte er smittet, siden testkriteriene utvides 20. april. Ansatte eller elever som har luftveissymptomer, skal kontakte fastlegen eller legevakt for vurdering.

Her finner du veilederne:

Veiledere i smittevern for gjenåpning av skoler

Mer informasjon:

Pressemelding fra regjeringen

Spørsmål og svar om skoleåpning

Koronavirus – skole og barnehage  

Sist endret: 10.05.2020