Nye besøksregler ved sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende som har vært i utlandet, må vente 10 dager fra de kommer hjem før de kan dra på besøk til sykehjem og omsorgsboliger. Det gjelder reiser i alle land, også handleturer til Sverige.

Hvem kan komme på besøk?

For å forhindre smitte ved institusjonene våre, har vi noen restriksjoner når det gjelder hvem som kan komme på besøk. 

 • Hvis du har vært i utlandet, kan du ikke komme på besøk de første 10 dagene etter at du kommer hjem til Norge.
 • Besøkende fra «røde land» er i forskriftsfestet karantene i 10 dager og skal følge regler for karantene. Dette innebærer forbud om på besøk i institusjoner i denne perioden.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom.
 • Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

I Nordre Follo kommune skal arbeidstakere som kommer fra alle «gule eller grønne land» ha en negativ test før de kan jobbe med pasientnært arbeid i kommunens institusjoner.

 

Rutiner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

 • Husk å hold avstand på 1 meter.
 • Alle besøkende må skrive seg inn i besøksprotokollen. Dette gjør vi for å definere nærkontakter ved et eventuelt smitteutbrudd.
 • Sørg for god håndhygiene før, under og etter besøk.
 • Vi oppfordrer til besøk ute.
 • Ved besøk inne på institusjonene, skal besøket være på pasientens rom.
 • Besøk skal avtales dagen før, eller fredag dersom besøket foregår i helg.
  (Det vil være noen lokale tilpasninger under dette punktet, kontakt aktuell virksomhet for mer informasjon.)
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesområdene. Du kan bruke pasient/beboers toalett.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser. Du må ha med eget servise.

Se også smittevernveilederen på fhi.no

 • Hvis situasjonen endrer seg, kan besøksreglene på institusjonene endres raskt.
 • Se institusjonens Facebook-side for lokale tilpasninger.

Sist endret: 14.08.2020