Juletrær må kastes på gjenvinningsstasjonen

Det blir ikke innsamling av juletrær i regi av Nordre Follo kommune.

I tidligere Oppegård kommune kunne innbyggerne kaste juletrær på en rekke innsamlingspunkter, der trærne så ble hentet av kommunen. Ski kommune hadde ikke samme praksis.

Dersom ordningen skulle innføres i Nordre Follo, ville det bli så omfattende at det ville gå på bekostning av andre oppgaver som kommunens vei og parkavdeling har.

Juletrær kan leveres gratis inn på gjenvinningsstasjonen, se Follo Rens nettside

Plasttrær regnes som restavfall og må som annet avfall betales for å levere inn.

Sist endret: 18.12.2020