Sørg for at du får SMS fra kommunen!

Når vi skal nå deg med viktig informasjon, sender vi ut SMS. Sjekk at du står oppført med riktige opplysninger.

Når vi skal informere om noe raskt, sender vi ut SMS-varsel til innbyggerne.

Dette kan være saker som haster, som at du må koke vannet, eller noe som er veldig aktuelt framover - når du får tilbud om koronavaksine.

Oppdater kontaktinformasjon

Du kan selv oppdatere kontaktinformasjon i løsningen vi bruker. 
Sjekk at du står oppført med riktige opplysninger i Servicevarsling. 

Les mer om koronavaksine i Nordre Follo

Sist endret: 23.12.2020