Spørreundersøkelse om lokalsamfunn i Nordre Follo

Vi er opptatt av hva innbyggerne mener, og håper du kan hjelpe oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Politikere og ansatte i Nordre Follo ønsker å bli bedre kjent med de ulike stedene i kommunen. Vi er derfor interessert i å få vite hvordan du opplever ditt lokalsamfunn.  

Kan du hjelpe oss ved å bruke noen minutter til å svare på en kort undersøkelse? Svarfristen er 31. desember 2020.    

Til undersøkelsen 

Sist endret: 23.12.2020