Faktura for tjenester innenfor pleie og omsorg

Fakturaer for noen av tjenestene har vært forsinket. Nå skal fakturaene komme som normalt igjen.

Dette gjelder fakturaer for tjenester som praktisk bistand, dagtilbud, trygghetsalarm, leie/utkjøring/henting av hjelpemidler, korttidsopphold og betaling for opphold på institusjon. 

Når kommer fakturaene?

Faktura for

• mars og april kommer med forfall 20. juni
• mai kommer med forfall 20. juli

Har du avtalegiro?

Det er viktig at du sjekker beløpsgrensen hvis du har Avtalegiro. Automatisk trekk på kontoen kan bli avvist på grunn av beløpets størrelse.

Du må selv ta kontakt med banken din for å endre beløpsgrensen. Hvis beløpsgrensen er for lav, blir fakturaen sendt på annen måte.

Har du spørsmål?

Send oss helst en e-post:

vedtakskontoret@nordrefollo.kommune.no

Hvis du ikke har mulighet til å sende e-post, kan du ringe vedtakskontorets vakttelefon på telefon 90 54 82 63.

Trenger du utsettelse?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen så tidlig som mulig hvis du har problemer med å betale, slik at vi sammen med deg kan komme frem til en nedbetalingsavtale eller utsatt betalingsfrist.

Send e-post til:

innfordring@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 18.06.2020