Jernbaneveien i Ski sentrum stenges i en kort periode

Bane NOR melder at en liten del av Jernbaneveien stenges mandag 25. mai til og med torsdag 28. mai på grunn av anleggsarbeider. Stengingen fører til midlertidige endringer for busspassasjerer.

Entreprenøren skal ferdigstille området i og rundt ny fotgjengerovergang ved Jernbaneveien 4, melder Bane NOR på sine nettsider.

Bussholdeplassene i Jernbaneveien erstattes av holdeplasser på Nordbyveien bru og i Åsenveien (unntatt linje 522 som har holdeplass på Ski terminal). Bussholdeplassen Finstad erstattes av holdeplass i Vestveien (ved Villenga). Bussholdeplassen Ski skole (i Kirkeveien) erstattes av holdeplass i Sanderveien (gjelder linje 515).
Se også Ruters reiseplanlegger for informasjon.

Anleggsarbeidet påvirker ikke innkjøringen til Narvesen og taxiholdeplassen (innkjøring fra Jernbaneveien i sør), og heller ikke den eksisterende fotgjengerovergangen og innkjøringen til Jernbaneveien 4 (innkjøring fra fra nord).

Les mer på Bane NORs nettside.

Sist endret: 22.05.2020