Møte i formannskapet torsdag 7. mai

Du kan følge det digitale møtet i formannskapet via kommunens nett-TV fra kl. 17.00.

Sakspapirer og møteinnkalling finner du i politisk møtekalender.

Formannskapsmøtet begynner med temamøte om strategi for utbygging av Ski sentrum klokken 17.00.

Behandling av sakene på sakskartet skjer fra klokken 18.00.

Du kan følge møtet via nett-TV her.

Sist endret: 10.05.2020