Rådmannen slutter

Kommunestyret i Larvik har i dag ansatt Gro Herheim som kommunedirektør (rådmann).

– Rådmann Gro Herheim har gjort en svært god jobb for Nordre Follo kommune, og har gjort en formidabel innsats med å forberede og etablere og sikre drift av Nordre Follo kommune fra 01.01.20.

Jeg vil gratulere kommunestyret i Larvik med et godt valg av rådmann. Jeg var gjort kjent med at rådmann har vært en aktuell kandidat og med det forberedt på at dette kunne bli resultatet. For oss i Nordre Follo blir det viktig å finne en godt kvalifisert erstatter, og dette arbeidet starter umiddelbart, sier ordfører Hanne Opdan.


Har vært en stor glede

– Jeg har i dag takket ja til stillingen som kommunedirektør i Larvik kommune. Jeg er takknemlig for muligheten til å jobbe for Larvik kommune igjen, og ydmyk overfor de forventninger som kommunestyret har satt for oppdraget. Jeg opplever kommuneorganisasjonen som meget veldrevet, modig og fremoverlent. Jeg ønsker å bidra med min energi og kraft, og støtte det gode drift- og utviklingsarbeidet som leveres, til beste for innbyggere og ansatte. Jeg gleder meg stort til å ta fatt.

Men, jeg føler også et vemod over å skulle forlate Nordre Follo kommune, med så mange kloke og dyktige folk som jeg har lært utrolig mye av. Det oppleves altfor tidlig, for det er så mye spennende arbeid vi har foran oss.

Inntil vi sees vil jeg benytte anledningen til å takke for at jeg sammen med dere har fått muligheten til å være med på en av de mest lærerike reiser som er mulig å få være med på som rådmann. Jeg har ikke ord for hvor stas det har vært for meg å jobbe med kommuneorganisasjonene i Oppegård og Ski, og nå Nordre Follo, og hvilken respekt jeg har for den krevende jobben våre folkevalgte har stått i disse årene.

Det har vært en stor glede for meg å jobbe for og med dere, sier rådmann Gro Herheim.

Sluttdato for rådmannen er ikke avklart.


Sist endret: 28.05.2020