Skolene åpner igjen fra mandag 11. mai

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpne igjen. I Nordre Follo kommune åpner skolen for 5.-10 trinn fra mandag 11. mai. Alle elever vil være tilbake på skolen i løpet av uken.

Torsdag 7. mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for hvordan vi skal bygge ned de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal blant annet alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

Grunnskolen

Elevene på 5.-10 trinn i Nordre Follo begynner på skolen igjen fra mandag 11. mai, og alle elever vi være tilbake på skolen i løpet av uken.

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Skoledagen vil bestå av undervisning innen- og utendørs samt noe hjemmeundervisning. Skolene vil tilby litt ulike løsninger der de tar hensyn til blant annet størrelsen på skolen, elevantallet, tilgang på uteområder og mulighet for å organsiere slik at kohortene holder avstand fra hverandre. 

Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra skolen.

Voksenopplæring

Vi starter med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper starter mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig tilstede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.  

Gradvis gjenåpning

Regjeringens mål er å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter igjen før sommeren. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Helse- og omsorgsministeren understreket at vi må fortsette med de enkle smitteverntiltakene vi vet virker: Være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.  

Se flere endringer på regjeringen.no

 

Sist endret: 13.05.2020