Temamøte i formannskapet 19. mai er avlyst

Neste formannskapsmøte blir torsdag 11. juni.

Se oversikt over kommende politiske møter i Nordre Follo kommune i politisk møtekalender.

Sist endret: 18.05.2020