Venterommet på Ski stasjon stenges tirsdag 2. juni

Bane NOR melder at venterommet i stasjonsbygningen i Ski sentrum stenges tirsdag 2. juni for å legge til rette for byggingen av det østre reisetorget på Ski stasjon.

Stasjonsbygget skal rives til høsten, og det som nå skjer er forberedelser, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Toalettene i stasjonsbygget blir ikke tilgjengelige. Reisende som vanligvis benytter venterommet bes om å vente på plattformene på østsiden av stasjonen.

Les mer på Bane NORs nettside.

Sist endret: 29.05.2020