Vi endrer besøksreglene for sykehjem

Helsemyndighetene har endret rådene for besøk på sykehjem. Vi må fortsatt følge smittevernrådene fra Helsedirektoratet – holde avstand, ha god håndhygiene og være friske når vi omgås beboerne.

Nå har vi laget nye rutiner for besøk på sykehjemmene i Nordre Follo kommune. Kravene om smittevern gjør at virksomhetene trenger tid til å etablere rutinene. De nye rutinene legger også mer ansvar på de pårørende når det gjelder hygiene og smittevern. 

Den nye ordningen gjelder fra tirsdag 2. juni

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Se sykehjemmenes Facebook-sider for lokale tilpasninger.

Rutiner ved besøk på sykehjem

  • Besøket må avtales med sykehjemmet senest virkedagen før.
  • Besøk i helgene må avtales senest fredagen før.
  • Alle besøkende må skrives inn i besøksprotokoll.
  • Besøk skjer på pasientens rom. Besøkende kan ta med beboeren ut hvis de ønsker det.
  • Besøkende må selv ta ansvar for å overholde avstandsregelen på 1 meter til beboeren, ansatte og andre.
  • Besøkende må sørge for god håndhygiene før og etter besøket og berøre færrest mulig kontaktflater under besøket.
  • Pårørende kan ikke oppholde seg i fellesområdene. 

Forutsetninger for besøk 

  • Besøkende må være friske. Det vil si at de ikke har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom, eller at de er i karantene/isolasjon på grunn av koronavirus.
  • Besøkende må sørge for god håndhygiene både før og etter besøket.

Sist endret: 28.05.2020