Ansatt i omsorgsbolig testet positivt på korona

En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt.

Den ansatte er testet i henhold til de nasjonale retningslinjene for oppfølging av helsepersonell. Det er gjort smitteoppsporing etter Folkehelseinstituttets retningslinjer og de berørte har fått informasjon. Disse personene er nå i karantene. Av hensyn til personvern kan vi ikke gi mer konkrete opplysninger.

Beboere og ansatte følges opp

Pasienter og ansatte som har vært i kontakt med den ansatte og som utvikler symptomer vil bli testet. Alle beboere følges systematisk opp for å oppdage symptomer på korona tidlig. Det er besøksforbud på alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. I følge kommunens retningslinje for å begrense smitte i sykehjem og omsorgsboliger skal alle ansatte som har akutte luftveissymptomer holde seg hjemme.  

Var forberedt

– Dette har vi forberedt oss på. Vi må forvente at tallet på smittede trolig vil stige i takt med spredningen i befolkningen selv om kommunen har satt i gang en rekke smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Kerstin A. Johnsen Myhrvold. 

– For å forhindre smittespredning og redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar, sier kommuneoverlegen.  

Kontaktpersoner

  • Virksomhetsleder Greverud sykehjem og omsorgsbolig Tara Sommer, telefon 91 77 81 77

Sist endret: 27.08.2020