Informasjonsmøte om detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien er avlyst

Planforslaget ligger fortsatt ute til offentlig ettersyn med frist for innspill 22. april.

Det var planlagt et informasjonsmøte om planforslaget i Ski rådhus i Auduns sal onsdag 1. april 2020 mellom kl. 18:00 og 20:00. For å hindre smitte av koronaviruset er vi nødt til å avlyse informasjonsmøtet.

Spørsmål og avklaring

Siden det ikke kan gjennomføres et informasjonsmøte som planlagt, er det viktig at de som er berørt av planen eller av annen grunn har interesse av planforslaget, tar kontakt ved spørsmål eller behov for avklaring.

Les mer og se planforslaget og kontaktinformasjon her.

Frist for innspill er fortsatt 22. april 2020.

 

Sist endret: 10.05.2020