Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

Ny forskrift, vedtatt 23. mars.

De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

Se forskriften som trådte i kraft fra 24. mars kl. 21.00.

Sist endret: 10.05.2020