Informasjon om status for kommunens tjenester og beredskapsarbeid

Lurer du på hva som skjer i kommunen vår nå under koronaepidemien, og hvordan kommunen jobber med å levere tjenestene?

Se video fra formannskapets temamøte 24. mars her.

Dette var dagsorden for temamøtet:

  • Smittesituasjonen
  • Tjenesteproduksjon
  • Kommunikasjon
  • Beredskapskoordinering
  • Styring og ledelse - kontinuitetsplaner

Du kan lese presentasjonene fra videomøtet i politisk møtekalender.

Her ser du oversikt over endringer i kommunens tjenester.

Kommende temamøte

Neste temamøte i formannskapet er planlagt 31. mars, og skal handle om økonomiske konsekvenser av koronaepidemien.

Formannskapets temamøter kan du se via nett-tv.

Sist endret: 10.05.2020