Kommunen arrangerer workshop om temaplan for klima og energi

Det pågår et arbeid med en temaplan for klima og energi i Nordre Follo. Planen skal inneholde mål og tiltak for klima- og energiarbeidet, og vise retning for hvordan kommunen og lokalsamfunnet kan bidra til reduserte klimagassutslipp i årene fremover.

Det ble gjennomført en workshop i desember 2019 med de kommunale virksomhetene som vil bli berørt av planen.

Kommunen inviterer nå folkevalgte, næringsliv, lag og foreninger til å gi sine innspill til planen. Det vil skje den 12. mars da kommunen arrangerer workshop for disse målgruppene i gamle Oppegård Rådhus kl 18.00 – 20.30.

Det er noen få plasser igjen på workshopen. Tilhører du en av målgruppene og fortsatt ikke har meldt deg på, ta kontakt med kommunens miljørådgiver klima og energi Anders Berggren på e-post: anders.berggren@nordrefollo.kommune.no.

Workshopen kan bli fulltegnet, så vi garanterer ikke plass til alle.

Det vil bli mulig for alle innbyggere i Nordre Follo å komme med innspill til klima- og energiplanen i forbindelse med høringsprosessen senere i år.  

Videre arbeid med klima- og energiplanen

I løpet av våren vil et første utkast av klima- og energiplanen bli presentert for virksomheter internt i kommunen. 

Kommunen vil holde en workshop om planen med barn og unges kommunestyre før sommeren. 

Klima- og energiplanen skal etter planen være klar til politisk førstegangsbehandling til høsten. Etter det vil planen bli lagt ut på offentlig høring, og her får innbyggerne mulighet til å komme med innspill.

Vi tar sikte på et politisk planvedtak innen utgangen av 2020.

Sist endret: 10.05.2020