Møter i kommunestyret 1. og 2. april utsatt

Kommunen trenger tid til å få en ny voteringsordning på plass, og til å sette lokalpolitikerne inn i løsningen. Det er derfor ikke mulig å få gjennomført kommunestyremøter før påske.

De politiske møtene i Nordre Follo kommune foregår inntil videre digitalt av smittevernhensyn. Det krever en ny ordning for formell avstemning for kommunestyret, som kommunen nå jobber med å få på plass.

Kommunestyremøtene 1. april og 2. april er derfor utsatt.

Opplæring for alle i kommunestyret 1. april

Vi vil i stedet gjennomføre opplæring av hele kommunestyret i den nye voteringsløsningen onsdag 1. april kl. 17.00. Det er viktig at alle i kommunestyret deltar. 

Nye møtedatoer

Det blir kommunestyremøter 15. april kl 15.00 og 16. april kl. 15.00.

Sist endret: 10.05.2020