Kontinuitet og endringer i tjenestene fra plan, bygg og geodata

Funksjoner og tjenester fungerer tilnærmet som normalt fra hjemmekontor. Vi har fortsatt noe etterslep på saksbehandlingen etter kommunereform og overgang til nye sakssystemer.

Medvirkning og politisk behandling av saker

Følg med på høringer og kunngjøringer for medvirkningsmuligheter i pågående saker.  

Politiske møter blir gjennomført, og du kan følge møtene på nett-tv.

Informasjon fra byutvikling og arealplanlegging (plan)

Selv om saksbehandlerne har hjemmekontor, opprettholder vi tilnærmet ordinær drift, men med forsinket saksbehandling for enkelte saker hvor fremgang krever mye møtevirksomhet.

Saksbehandlerne kan nås på e-post, og vi benytter både telefonmøter og digitale møter. Vi ønsker i likhet med bransjen å holde hjulene i gang, og arbeider for at situasjonen skal forsinke behandlingen av planer minst mulig.

Vi kan ikke gjennomføre åpne møter for innbyggere i forbindelse med reguleringssaker, av hensyn til smittevern.

Kontakt oss på e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Informasjon fra byggesak

På grunn av tiltak mot koronasmitte er byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig stengt for besøkende.

Saksbehandling pågår fortløpende som før. Inntil videre ber vi om at du kontakter oss på telefon eller e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 tirsdager og torsdager kl. 08.30-15.00.

Bestill innsyn i byggesaksmapper her.

Les mer om:
Byggesak

Du finner også mye informasjon hos Direktoratet for byggkvalitet.

Informasjon fra geodata og oppmåling

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor.

Geodata og oppmåling er tilgjengelig på servicetelefon 46 95 33 24 som vanlig tirsdager og torsdager kl. 08.30-15.00.

Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører forhåndskonferanser. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Varslede oppmålingsforretninger gjennomføres som planlagt. Veiledning om hvordan oppmålingsforretninger vil bli gjennomført i forhold til smittevern, vil følge med innkallingen.

Kontakt oss på e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Les mer om:
Kart og eiendomsinformasjon
Seksjonering, deling og oppmåling

Sist endret: 10.05.2020