Nå er nye veinavn tatt i bruk

Mandag 9. mars ble navnet på 20 veier i Nordre Follo endret og nye skilt satt opp. Mandag 16. mars er det 8 veier til som får nytt navn og skilt.

Ordfører Hanne Opdan var med da det første nye veiskiltet ble satt opp i Nordre Follo kommune. Det var Fjellveien i tidligere Ski kommune som skiftet navn til Klara Solheims vei.

Solheim var den første kvinnelige representanten i Ski kommunestyre og ble valgt inn i 1935. Tre av hennes barnebarn var tilstede da skiltet ble satt opp. 

9. mars endrer følgende veier navn:

Bjerkebakken (tidligere Bjerkeveien i Oppegård)

Kleiva (tidl. Dalskleiva i Oppegård)

Radka Toneffs vei (tidl. Dalsveien i Oppegård)

Einebærsvingen (tidl. Einerveien i Oppegård)

Carl Nords vei (tidl. Orreveien i Oppegård)

Tyrilia (Ospelia i Oppegård)

Dugnadsveien (tidl. Rugdeveien i Oppegård)

Skogkanten (tidl. Skogveien i Oppegård)

Tømmerfaret (tidl. Tømmerveien i Oppegård)

Ingvill Raaums vei (tidl. Bakkeveien i Ski)

Blåveisbekken (tidl. Bekkeliveien i Ski)

Damfaret (tidl. Damveien i Ski)

Klara Solheims vei (tidl. Fjellveien i Ski)

Bjørnstadveien (tidl. Greverudveien i Ski)

Stjerneveien (tidl. Hareveien i Ski)

Slorakroken (tidl. Jotunveien i Ski)

Hilda Langhus’ vei (tidl. Noråsveien i Ski)

Finstadskogen (tidl. Røsslyngveien i Ski)

Sagtomta (tidl. Sagveien i Ski)

Vestlisvingen (tidl. Vestliveien i Ski)

 

16. mars endrer følgende veier navn:

Fjellsvingen (tidl. Balders vei i Oppegård)

Myraparkveien (tidl. Parkveien i Oppegård)

Vanntårnveien (tidl. Tårnveien i Oppegård)

Gaupefaret (tidl. Elgfaret i Ski)

Halmstadveien (omadressering av Rådyrveien i Ski)

Eplehagen (tidl. Sætreveien i Ski)

Solsvingen (tidl. Solveien i Ski)

Kringsjåveien (omadressering av Åsenveien i Oppegård)

Hva må du som innbygger gjøre?

Kommunen sender melding om adresseendringene slik at posten og folkeregisteret vil få beskjed. Du som beboer trenger ikke å gjøre dette. Meldingen vil også automatisk gå til de offentlige registre som er koblet til folkeregisteret.

Hvis du bor i en vei som har endret navn må du huske på å varsle dine kontakter om ny adresse, det kan være bedrifter du har et kundeforhold til, tannlege, lege, aviser, magasiner og annet man abonnerer på og venner og kjente.

Noen husstander vil få nytt adressenummer og de må da selv sette opp nye husnummerskilt.

Les også: De nye veinavnene er vedtatt

 

Sist endret: 10.05.2020