Nye testkriterier for koronavirus

Testkriterier endrer seg i tråd med hva vi anser som de viktigste gruppene og vår kapasitet. Kriteriene er nå utvidet.

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

  • Pasienter i sykehjem
  • Brukere av hjemmetjenesten
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.   

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.    

Sist endret: 10.05.2020