Politikerne skal behandle saker om vann og avløp på Bålerud

Kommunen har satt i gang et prosjekt med å etablere offentlig vann og avløp på Bålerud. To saker knyttet til dette skal nå opp til politisk behandling.

Politikerne skal ta stilling til hva som skal være grensesnittet mellom kommunale og private VA-anlegg på Bålerud. I tillegg skal politikerne foreta en prinsipiell avklaring av hvordan kommunen stiller seg til eventuelle søknader om dispensasjoner fra lovens krav når det gjelder bygge- og deletillatelser på Bålerud før den offentlige VA-ledningen er etablert.  

Saken om grensesnitt mellom kommunale og private VA-anlegg på Bålerud og frem til Oslo grense har økonomisk betydning for grunneiere som ønsker og/eller blir pålagt å knytte seg til det kommunaltekniske vann- og avløpsanlegget. 

Fastsetting av grensesnittet mellom kommunale og private VA-anlegg blir behandlet av utvalg for klima, teknikk og miljø mandag 16. mars. 

Den prinsipielle avklaringen om bygge- og deletillatelser skal opp i utvalg for areal, klima og byggesak tirsdag 17. mars.  

Saksdokumenter finner du i politisk møtekalender:

Grensesnitt mellom kommunale og private VA-anlegg på Bålerud og frem til Oslo grense

Bygge- og deletillatelser på Bålerud før den offentlige VA-ledningen er etablert

Sist endret: 10.05.2020