Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Hvem kan søke

  • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.

Les mer om tildelingskriterier og søk tilskudd på Viken fylkeskommunes nettsider.

Sist endret: 10.05.2020