Utvalgsmøtene i mars er avlyst

Det neste politiske møtet som avholdes i Nordre Follo er møte i formannskapet torsdag 19. mars.

Følgende politiske møter er avlyst:

  • Utvalg for oppvekst, idrett og kultur - 16. mars
  • Utvalg for klima, teknikk og miljø - 16. mars 
  • Utvalg for areal, klima og byggesak - 17. mars
  • Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk - 17. mars
  • Partssammensatt utvalg - 18. mars

Kommende politiske møter

Det neste politiske møtet i Nordre Follo kommune som etter planen skal avholdes er møte i formannskapet torsdag 19. mars.

Formannskapsmøtet 19. mars vil foregå digitalt.
Det blir streamet på kommunens NettTV.

Se møteinnkalling og sakspapirer til formannskapet i politisk møtekalender.

Sist endret: 10.05.2020