- Dette skal vi klare sammen!

- Vi må slå ned viruset før det slår ned oss. Smittetallene i Europa er svært alvorlige og i Norge er vi nå i starten av en andre smittebølge. Det er helt nødvendig at vi tar grep for å begrense spredningen av pandemien, sier ordfører Hanne Opdan.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Fredag innførte Oslos byrådsleder Raymond Johansen en sosial nedstengning av Oslo med inngripende tiltak som blant annet forbud mot sosiale arrangementer, nedstenging av kinoer og teater og full skjenkestopp.

Helseminister Bent Høie har gitt veldig tydelige signaler om at kommunene rundt Oslo bør samkjøre seg og innføre samme tiltak som hovedstaden.   Nordre Follo kommune har hatt flere samtaler med Oslo og kommunene rundt, som Bærum, Asker, Lillestrøm, Lier og Drammen.

Vi er alle innstilte på å følge Oslo så tett opp som vi kan. Vi jobber mot likelydende tiltak i kommunene rundt Oslo for å skape minst mulig forvirring for innbyggerne. Dette vil vi jobbe med gjennom helgen. Mandag 9. november møtes Formannskapet i et ekstraordinært møte for å vedta hva som skal gjelde i vår kommune.

Vi synes alle det er tøft å få livet vårt begrenset og det smerter at vi ikke kan ha vanlig sosial kontakt med mennesker vi er glade i. Uansett hvilke tiltak vi vedtar så forstår vi svært godt at dette er tøft for alle som rammes. 

Når vi utformer tiltak vil vi spesielt tenke på å skjerme utsatte grupper, barn og unge. Vi vil prioritere dem når vi vurderer hvilke tiltak som er nødvendig å innføre. Men vi har ikke noe valg. Vi må ta grep nå. Hvis ikke risikerer vi at pandemien sprer seg, at helsevesenet blir overbelastet og at mange mennesker blir syke og dør.

Dette skal vi klare sammen. Hold ut, vask hendene, hold avstand og test deg hvis du får symptomer.    

Med vennlig hilsen ordfører Hanne Opdan

Sist endret: 01.12.2020