Fra gul til rød beredskap for ungdomsskoler

Alle ungdomsskoler i Nordre Follo kommune går fra gult til rødt nivå for koronaberedskap fra og med tirsdag 17. november 2020.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Dette gjøres for å begrense smitten i samfunnet og for å unngå at vi må stenge skolene.

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges. Det handler om større avstand mellom elever og ansatte, faste kohorter, faste klasserom og en kombinasjon av hjemmeundervisning og undervisning ved skolen.

Alle ungdomsskolene planlegger nå for hvordan dette best kan løses ved sin skole. Det røde nivået på ungdomsskolene vil i første omgang vare til 1. desember.

Det vil sendes ut informasjon fra den enkelte skole.

Det vurderes også ytterlige tiltak rettet mot ungdom av kommuneoverlegen i Nordre Follo kommune.

Du finner oppdatert informasjon om smitteverntiltak i Nordre Follo kommune her:

Råd og regler.

Sist endret: 01.12.2020