Gode resultater i Nordre Follo

Skolene i Nordre Follo har gjort det bra på de nasjonale prøvene som ble gjennomført i høst.  Nordre Follo ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

Hva er nasjonale prøver?

Nasjonale prøver er en del av et større nasjonalt vurderingssystem som skal gi et bredt og sammensatt bilde av skolenes og elevenes resultater.

Resultatene brukes først og fremst som grunnlag for videre utvikling og læring for den enkelte elev.

Første resultater i ny kommune

Dette er første gang de nasjonale prøvene gjennomføres i den nye kommunen. Det kan ha noe å si når vi skal sammenligne med resultater fra tidligere år.

Resultatene i Nordre Follo er samlet sett meget gode og ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke. Det er fremgang på flere områder sammenlignet med fjorårets resultater i henholdsvis Oppegård og Ski.

Resultatene fra nasjonale prøver i Nordre Follo finner du på skoleporten.no.

Sist endret: 16.11.2020