Kommunalt næringsfond - søknadsfrist 15. november.

Kommunene er tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond i forbindelse med covid 19. Husk å søke innen søndag 15. november.

Midlene skal hjelpe kommunene med å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.  

Send søknad gjennom regionalforvaltning.no. 
Skriv Nordre Follo kommune i søknadsfeltet.

Sist endret: 09.11.2020