Nordre Follo kommune søker møtefullmektiger til Forliksrådet

En møtefullmektig er en person som representerer parten i rettsmøte. Møtefullmektigen får sitt oppdrag fra parten selv som setter denne inn i saken.

Han/hun har med seg en fullmakt i møte som vanligvis gir denne adgang til å inngå forlik, kreve dom eller at saken innstilles.

Møtefullmektigen skal representere parten og være uavhengig av andre interesser. Deres handlinger skal ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Enhver person over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk godt, kan oppnevnes til møtefullmektig. Man mottar godtgjørelse for jobben.

Møtefullmektigene for forliksrådet oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. For kommuner med mer enn 50 000 innbyggere, skal det oppnevnes minst 7 medlemmer.

Søknader sendes innen 20.11.20. til politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no

Les mer om Forliksrådet 

 

 

Sist endret: 03.11.2020