Sjelden barn smitter i barneskole og barnehage

Vi har hatt flere smittetilfeller de siste dagene ved skoler og barnehager i kommunen. - Barn i og under barneskolealder smitter sjelden hverandre og smitte inn i skoler og barnehager gir sjelden opphav til større utbrudd, sier kommuneoverlegen.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

De siste dagene er det kjent at to personer tilknyttet Sofiemyr skole, hvor den ene berørte klassen har lokaler på Fløysbonn skole, en person tilknyttet Haugjordet ungdomsskole og en person tilknyttet Sofiemyråsen barnehage, har fått påvist smitte.

De berørte avdelingene/klassene er satt i karantene og alle berørte er informert.

Slår raskt ned på smitten

Det er ikke uvanlig å bli urolig når koronasmitte når din skole eller barnehage. Men kommuneoverlegen understreker at dette er noe vi må forvente mer av, trolig ukentlig i tiden fremover.

- Meningen med kohorter er nettopp at vi kan sette enkelte kohorter i karantene og slå raskt ned på smitte, uten å stenge hele skoler eller barnehager, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

De samme tiltakene hver gang

Hun forteller at det er de samme tiltakene som gjøres hver gang og det samme tiltakene smittevernteamet vil fortsette å gjøre fremover.

- Vi jobber etter TISK-strategien; testing, isolering, smittesporing og karantene - spesifikke smitteverntiltak og inndeling i kohorter, forteller Johnsen Myhrvold.

Hun legger til at det ikke er grunn til å holde barn hjemme på eget initiativ ved skole eller barnehage dersom du ikke selv er berørt av karantenen.

Det nå er satt ytterligere fokus fra sentrale helsemyndigheter på at barn skal ha en mest mulig normal hverdag gjennom pandemien.

Barn smitter sjelden barn

Hun understreker at det er sjelden små barn smitter andre barn.

- Det har vi ikke sett. Vi har sett at barn i barneskolealder kan smitte tette nærkontakter i husstanden, men har aldri sett smitte fra barn til barn i skole- eller barnehagesituasjon eller fra barn til en lærer eller annen ansatt. Folkehelseinstituttet melder om at i utbrudd ved skoler og barnehage er det sjelden man ser mer enn tre smittede barn totalt i utbruddet, legger hun til.

Vil beskytte sårbare og eldre

- Vi ønsker ikke ukontrollert smittespredning i skoler og barnehager, for hvis vi lar det spre seg fritt der, kan det spre seg gradvis inn i de sårbare gruppene i samfunnet. Men vi har ikke nulltoleranse for smitte, og skolene og barnehagene skal holdes åpne, sier Johnsen Myhrvold.

Husk at råd og regler om smittevern blir endret ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Smitteverntiltak i Nordre Follo

Sist endret: 01.12.2020