Spørsmål og svar om de nye smitteverntiltakene

Vi er i en alvorlig situasjon hvor du dessverre må ha minst mulig kontakt med andre. Vi gjør det for å unngå full nedstenging, som i mange andre europeiske byer, og for å ta vare på manges liv og helse. Så håper vi at vi sammen kan få smitten ned slik at vi kan åpne opp igjen.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Det er en sterk oppfordring fra myndigheter både sentralt og fra kommuneoverlegen lokalt at vi skal møtes minst mulig sosialt nå i en periode. Vi oppfordrer til å ikke strekke det som er lov til det ytterste, men heller prioritere det som er viktigst i de neste ukene.

Dette betyr i de nærmeste 3 ukene minst mulig møter og sosial kontakt. Hvis alle stiller lojalt opp, kan vi unngå at helsevesenet kollapser.

Vi har samlet noen av de mest stilte spørsmålene og fått svar fra konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold:

Kan vi arrangere barnebursdag?

Det er unntak fra regelen om maks 10 personer hjemme for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole, men vi oppfordrer til å ikke strekke reglene til det ytterste. Det forventes også at antall voksne som er til stede holdes til et absolutt minimum og helst bare voksne som tilhører husstanden der selskapet blir arrangert.

Kommunen stenger nå ned sosialt i tre uker i første omgang. Vurder gjerne om dere kan utsette selskapet i tre–fire uker og se om situasjonen har bedret seg da.

Hvorfor har dere stengt treningssentrene?

Treningssentre var jo noe av det vi nølte med å åpne etter nedstengingen i våres. Dette fordi folk som bruker disse fasilitetene også er driverne i pandemien, både i aldersgruppe, smittsomhet og smittsom atferd ved at denne gruppen gjerne har et sosialt liv også og står i jobb.

Aktiviteten på et treningssenter er kraftig pustearbeid innendørs noe som skaper større smittsomhet. Lokalene er i flere tilfeller små og størrelsen på luftvolumet er dermed ikke så stort. Dette har betydning for smittespredningen. Man svetter gjerne og faren for indirekte smitte øker fordi SARSCoV-2-viruset skilles ut i alle kroppsvæsker, også svette.

Et treningssenter er også for noen en sosial møteplass. Nå skal vi sosialisere i minst mulig grad i første omgang i tre uker fremover.

Trening på treningssenter er et viktig tiltak, men vurdert opp imot at varigheten av nødvendige inngripen er dette en av de stedene man dessverre må sette inn tiltakene.

Vi ser at smitten øker eksplosivt rundt oss og det er dessverre tvingende nødvendig å handle raskt og bredt i smitteverntiltakene mot sosiale møteplasser i en relativt kort periode.

Vi følger fremdeles regjeringens langtidsstrategi som er å slå ned smitten. Regjeringen har vært tydelige på i pandemien å prioritere barn først, deretter arbeidsplasser og så andre aktiviteter.

Kan man trene sammen utendørs?

Nordre Follo går for en sosial nedstengning på lik linje med Oslo. Det betyr stans i breddeidrett for voksne både innendørs og utendørs. Det betyr at man ikke skal arrangere større grupper av voksne til trening utendørs, i første omgang de neste tre ukene.

Vi forstår at voksne også kan ha behov for en treningsvenn for å holde motivasjonen oppe. Da kan man ha for eksempel jogge med maks to faste treningsvenner – med minst 2 meters avstand.

Hovedbudskapet også her er en sosial nedstengning, med færrest mulig møter mellom mennesker i en tidsperiode, og at folk ikke tøyer grensene for antall personer som møtes. Dette betyr i de nærmeste 3 ukene minst mulig møter og sosial kontakt. Hvis alle stiller lojalt opp, kan vi unngå at helsevesenet kollapser.

Kan vi ha våre barn og barnebarn på besøk samtidig?

Dere har lov til å være inntil 10 personer, men spørsmålet er om det er lurt. En slik situasjon er faktisk ganske utsatt for spredning av koronaviruset. Vi ser at en stor andel av smitte skjer mellom voksne (og eventuelt ned til barn) innenfor samme husstand eller nær familiær kontakt.

Dere som besteforeldre er også i en noe eldre aldersgruppe og har dermed noe økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19-sykdommen. Vi anbefaler ikke et slikt besøk av alle samtidig akkurat nå.

Vi ønsker en sosial nedstengning og kun nødvendig kontakt mellom mennesker en relativt kort periode. På den måten kan vi unngå mer inngripende tiltak opp mot jul.

Kan jeg være til stede på mitt barns treningsaktivitet?

Det skal i utgangspunktet ikke være andre enn utøvere og trenere til stede i lokalet. Hvis det er spesielle behov, for eksempel med å hjelpe små barn med påkledning osv., er dette noe dere kan avklare med trenerne. Målet er at færrest mulig møtes, så det er ikke ønskelig at foresatte oppholder seg i lokalet under selve treningen.

Vi er nå i en situasjon med dramatisk stigning i smittetall, og derfor har Oslo og kommunene rundt vedtatt sosial nedstengning. Det betyr at alle skal begrense omgangen med andre mennesker i så stor grad som mulig. Barn og unges trening er skjermet og kan fortsatt gjennomføres.

Selv om det ikke er eksplisitt forbudt, anbefales det sterkt å ikke gjennomføre andre aktiviteter enn trening for barn og unge. Se også Norges idrettsforbund, der det også er nevnt at det ikke er anbefalt at det er publikum til stede:

Norges idrettsforbund Covid 19 og nye krav til smitteverntiltak

Hvorfor har dere innført skjenkestopp?

Alkohol reduserer etterlevelse av smitteverntiltakene og har innvirkning på vår atferd og bedømmingsevne. Vi vet at smittevernet reduseres allerede ved inntak av mindre mengder alkohol. Alkohol på restaurant inntas statistisk av den gruppen som er drivere av pandemien: voksne mennesker midt i livet, som er i jobb og har et sosialt liv.

Det har en periode i høst vært forsøkt med spesifikke tiltak mot steder hvor man antar at smittespredningen er størst. Dette har dessverre ikke sett ut til å føre frem, derfor har man nå sett seg nødt til i vår region å gå litt bredere ut og over i en «sosial nedstengning», men da forhåpentligvis over kortere tid.

Vi har en viss andel smitte på ukjent sted, ca 15% og vi vet altså ikke hva som skjuler seg bak disse tallene. Det vi vet er at det er høyere risiko for direkte smitte, det vil si i møte mellom mennesker. Smitterisiko øker ved møter innendørs og ved tid vi oppholder oss sammen.

Smitterisiko øker ytterligere når vi møter venner, bekjente og kolleger fordi vi ser at i disse situasjonene er det vanskeligere å opprettholde avstanden. Å gå på kino eller i et arrangement dreier seg ofte om mer enn bare å sette seg i et sete å sitte der en viss tid, men også det sosiale som skjer før og etter selve filmen eller forestillingen.

Vi følger fremdeles regjeringens langtidsstrategi som er å slå ned smitten. Regjeringen har vært tydelige på i pandemien å prioritere barn først, deretter jobber så andre aktiviteter.

Vi ser at smitten øker eksplosivt rundt oss og det er dessverre tvingende nødvendig å handle raskt og bredt i smitteverntiltakene mot sosiale møteplasser i en relativt kort periode.

Hvorfor holder bibliotekene åpent, mens kinoer og konserter er stengt?

Bibliotekene holdes åpne for at sårbare grupper som kanskje ikke er så godt stilt økonomisk fremdeles kan ha tilgang til bøker, filmer, magasiner, digitalt utstyr el. Dette er i tråd med strategien for å søke å minimere belastningen på sårbare grupper. Man skal i utgangspunktet ikke oppholde seg over lengre tid på biblioteket i perioden som kommer.

Kinoer, konserter, bowlinghaller ol. blir stengt fordi vi vet at det er høyere risiko for direkte smitte, det vil si smitte i møter mellom mennesker.

Smitterisiko øker ved møter innendørs og ved tid vi oppholder oss sammen. Smitterisiko øker ytterligere når vi møter venner, bekjente og kolleger fordi vi ser at i disse situasjonene er det vanskeligere å opprettholde avstanden. Å gå på kino eller i et arrangement dreier seg ofte om mer enn bare å sette seg i et sete å sitte der en viss tid, men også det sosiale som skjer før og etter selve filmen eller forestillingen.

Dette betyr i de nærmeste 3 ukene minst mulig møter og sosial kontakt. Hvis alle stiller lojalt opp, kan vi unngå at helsevesenet kollapser.

Er det påbudt med hjemmekontor?

Det er ikke påbud om hjemmekontor, men en anbefaling og sterk oppfordring om at alle bedrifter og ansatte som har muligheten til det, innfører hjemmekontor. Vi er i en alvorlig situasjon hvor vi dessverre må ha minst mulig kontakt med andre. Vi gjør det for å unngå full nedstenging, som i mange andre europeiske byer, og for å ta vare på manges liv og helse. Så håper vi at vi sammen kan få smitten ned slik at vi igjen kan åpne opp igjen.

Når flest mulig har jobber hjemmefra, betyr det også en mindre belastning på kollektivtrafikken. Det er en sterk oppfordring fra myndigheter både sentralt og fra kommuneoverlegen lokalt at vi skal møtes minst mulig sosialt nå i en periode.

Dette betyr i de nærmeste 3 ukene minst mulig møter og sosial kontakt. Hvis alle stiller lojalt opp, kan vi unngå at helsevesenet kollapser.

Husk å følge de grunnleggende smittevernreglene

  • Hold avstand til andre.
  • Vask hendene godt og ofte.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Test deg hvis du får symptomer.

Du finner oppdatert informasjon om smitteverntiltak i Nordre Follo kommune her:

Råd og regler i Nordre Follo

Sist endret: 09.12.2020