Søk om tilskudd for å inkludere barn og unge

Du kan nå søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er fredag 4. desember 2020.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av ca. 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til å prøve ut metoder/arbeidsmodeller og koordinere samarbeidet mellom tjenester.  

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

Endring for direkte søknader 

For frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd direkte til Bufdir, jf. regelverkets punkt 2b, må tiltaket omfatte deltakere i målgruppen fra minst fem kommuner. Tidligere var kravet tre kommuner.

Nye tiltakstyper  

Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  1. Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer.
  2. Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen.

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1b og 1c.

For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye tiltakstypene, se regelverkets punkt 2c og 2d. 

Både nye og gamle søkere bør lese igjennom informasjonen på bufdir.no.    

Søknad

Send søknad via Bufdirs søkeportal.    

Mer informasjon?

Har du spørsmål, kan du kontakte
Stein Nøsting i Nordre Follo kommune.
Telefon: 41 60 14 77. 

Sist endret: 09.12.2020