Vil bidra til lav terskel mellom kommunen og næringslivet

Nordre Follo kommunes nye næringsrådgiver er målrettet på vegne av det lokale næringslivet.

– Små og store bedrifter er viktige medspillere for å oppnå god og bærekraftig utvikling i kommunen, sier Elisabeth Rytterager.

– Nordre Follo har et rikt og variert næringsliv, og på sikt vil forhåpentligvis flere bedrifter ønske å etablere seg her. Jeg vil bidra til en lav terskel mellom kommunen og næringslivet, sier Elisabeth Rytterager.
Hun begynte i jobben som næringsrådgiver i Nordre Follo i oktober.

– Skal vi lykkes med innovasjon og bærekraftig omstilling, må vi stake ut kursen sammen. Bedrifter skaper viktige arbeidsplasser i kommunen, men et vitalt næringsliv gjør også kommunen til et godt sted å leve, med gode bomiljøer. Samarbeid og samfunnsutvikling går hånd-i-hand, fremholder næringsrådgiveren. 

Om den første tiden i ny jobb

De første ukene i stillingen har det vært nødvendig for næringsrådgiveren å få forståelse for og bli involvert i kommunens planer, oppgaver og visjoner. Kommunens tiltak og strategier for næring bygger videre på disse.  

– Jeg har inntrykk av at Nordre Follo kommune er en arbeidsplass der folk har stort engasjement og høy kompetanse innen sine respektive fagfelt. Det er inspirerende for en som har bakgrunn fra en annen sektor, slik som jeg som nå senest kommer fra SOS-barnebyer. Der hadde jeg ansvar for partnerskap med næringslivet. Siden oppstarten har jeg også tatt del i kommunens næringsrettede oppgaver, som samarbeidet knyttet til Etablerertjenesten i Follo, entreprenørskap og ikke minst tiltakene som har blitt etablert de siste månedene for å støtte næringsaktører som opplever utfordrende tider som følge av Covid-19-pandemien, forteller Rytterager. 

Næringsrådgiverens oppgaver

Næringsrådgiveren skal blant annet tiltrekke nye næringsvirksomheter, offentlige virksomheter og små og store aktører til kommunen. En viktig oppgave er å sette kommunen på kartet og bidra til at Nordre Follo oppleves som et attraktivt sted å etablere seg.  

– Jeg skal også fremme et godt samarbeid mellom kommunen, eksisterende næringsliv og næringsforeningene i kommunen, sier Rytterager. 

I tillegg vil næringsrådgiveren oppsøke møteplassene og nettverkene som eksisterer, og hun ønsker å være med og utvikle nye arenaer for idé- og kunnskapsutveksling.  

Innad i kommunen vil Rytterager være en ressurs i prosjekter og planer som involverer næringslivet, og skal gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i aktuelle næringsspørsmål. 

En kommune i vekst

– Det er ingen tvil om at Nordre Follo er en vekstkommune, sier næringsrådgiveren.

Stor utvikling og tilflytting flere steder i kommunen, og ikke minst Follobanen, vil forhåpentlig innebære flere arbeidsplasser og at nye aktører får øynene opp for mulighetene som ligger i vårt distrikt. 

– Alle bedrifter er viktige, store som små, understreker næringsrådgiveren.  

Ønsker du kontakt med næringsrådgiveren i Nordre Follo kommune? Send en e-post til Elisabeth Rytterager

Sist endret: 08.12.2020