Forskrift om skoletilhørighet for Nordre Follo kommune

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur vedtok 14. oktober å sende forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune på høring. Høringsfristen er 30. november 2020.

Utvalget vedtok at «Fritt skolevalg» slik som det var i tidligere Oppegård skulle innarbeides i høringsdokumentene.  

Innspill om «ikke fritt skolevalg» eller «fritt skolevalg»  

I tråd med vedtak i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur er det ønskelig med tilbakemelding på to ulike alternativer:

  • Enten «ikke fritt skolevalg»: Eleven får plass på nærskole i tråd med forskrift om skoletilhørighet, men hvor det er mulig med skolebytte i enkelte tilfeller.  
  • Eller «fritt skolevalg»: I tidligere Oppegård var det «fritt skolevalg» med noen unntak. Det var mulig å søke om skoleplass ved en annen skole enn den eleven sognet til hvis det var plass innenfor 95 % kapasitet, men hvor det ikke er var mulig å søke om skolebytte til Flåtestad.

I høringssvaret kan du si din mening om de ulike  alternativene.

Se høringsdokumentene.

Sist endret: 21.10.2020