Mye vold skjer i nære relasjoner

- Hvis du utsettes for vold eller er vitne til vold, må du ikke gå med dette alene, men søke hjelp, forteller familievoldskoordinator Lill Marie Tollerud.
Folkehelse, idrett og friluftsliv  og Kultur og Samskaping

Bilde: Familievernkoordinator Lill Marie Tollerud.

- Alle fortjener å leve i trygghet, understreker kommunens familievoldskoordinator. Det er skadelig å leve i og med vold, sier hun videre.  

Det første skrittet kan være å fortelle noen om volden. Like viktig er det at de som utsetter andre for vold, også søker hjelp.  

Ulike former for vold 

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som lever med vold i familien uten at de blir direkte utsatt for fysisk vold selv.

Det er viktig å huske at vold ikke bare er fysisk vold, men også psykisk vold og kontroll presiserer Lill Tollerud.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet. Vold kan ramme alle, om man er barn, voksen eller eldre.  

Vold mot barn 

De fleste barn holder hemmelig at de blir utsatt for vold og overgrep. En norsk studie viste at overgrepsutsatte i snitt ventet 17,5 år med å fortelle om det.

Barn kan være redde for ikke å bli trodd, redde for konsekvensene og de kan føle skyld og skam. I Nordre Follo kommune jobber vi med at voksne som møter barn i jobben sin skal ha kunnskap til å forstå når barn prøver å fortelle at de ikke har det bra.  

Nordre Follo kommune har bestemt at forebygging av vold og seksuelle overgrep skal være en satsing. Målet for arbeidet er å gi barn kunnskap og språk om egen kropp og seksualitet, og lære dem å sette grenser for seg selv og respektere andres. 

I «Se meg, hele meg», jobber barnehagene seg gjennom ulike tema som kroppen, følelser, grenser, vennskap og hemmeligheter. Også i skolen skal barn og unge få kunnskap om vold og overgrep med jevne mellomrom.

Det er utarbeidet egne undervisningsopplegg på enkelte klassetrinn, og Krise og incestsenteret i Follo besøker alle 4 og 6 klassingene i kommunen.

Seksualitet og grenser er også et viktig tema i pubertets – og seksualundervisningen. 

Be om hjelp 

Oppdager du vold mot barn, ungdom eller voksne er det god omsorg å be om hjelp. 

Lill Marie Tollerud forteller at den som utsettes for vold eller overgrep bærer ikke skylden for volden. Du brytes ned, men det er hjelp å få.

- Du fortjener et godt liv, ikke et liv med vold og overgrep, forteller hun.  

De som utsettes for vold og overgrep opplever et høyt stressnivå og det tåler ikke kroppen over tid, derfor kan man oppleve både fysiske og psykiske vansker, som et resultat av volden.  

Det er mange grunner til at noen utsetter andre for vold. Kanskje har man selv en barndom med vold eller man har andre vansker i livet sitt. Uansett grunn er det hjelp å få også for de som oppfører seg skremmende og truende ovenfor sine nærmeste.  

Her kan du få hjelp 

Er du barn og ungdom? Snakk med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være læreren din eller helsesykepleier på skolen. 

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111   

Barnevernstjenesten er til for å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. 

  • Barnevernet (kl. 08.00–15.30): 66 81 91 78 
  • Barnevernets vakttelefon: 40 00 09 47 
  • Follo barnevernvakt (kl. 15.30–08.00): 91 71 96 15 

Krise og Incestsenteret i Follo er et midlertidig botilbud for voldsutsatte kvinner og menn og deres barn. Det går også an å komme til dagsamtaler. De kan kontaktes hele døgnet på telefon 64 97 23 00. 

Alternativ til vold i Follo er et behandlingstilbud for de som utsetter andre for vold og deres familier. De kan kontaktes på telefon 45 39 53 43.  

Eldre kan kontakte Nasjonal kontakttelefon om vold mot eldre: Vern for eldre, telefon 800 30 196. 

Sist endret: 29.10.2020