Spørreundersøkelse om psykisk helse og rus

Livet går opp og ned. Vi har alle en psykisk helse som påvirkes av hvem vi er og det vi opplever i livet. Hva er viktig for deg?

Hjelp som hjelper når livet er vanskelig

I perioder kan vi oppleve at livet blir såpass vanskelig at det går ut over vår evne til å håndtere hverdagen.

Vi i Nordre Follo kommune ønsker å være tilgjengelig for deg når livet er vanskelig. Vi ønsker å ha tjenester som er lett tilgjengelige, at du som er i kontakt med oss opplever å få det bedre og at du blir hørt og tatt på alvor med dine utfordringer.

Vi vil vite hva du mener

Det er viktig for oss å sjekke hvordan våre tjenester og tilbud oppleves for våre innbyggere. I dette spørreskjemaet vil vi be deg om tilbakemeldinger på ulike områder av tilbudet vårt.

Vi tar utgangspunkt i at du er en som har vært i kontakt med en eller flere av våre tjenester.

Husk at du ikke skal oppgi personsensitive opplysninger i undersøkelsen.

Svar på spørreundersøkelsen

Opplysningene som samles i denne undersøkelsen skal brukes i utviklingen av en temaplan for psykisk helse og rus (personopplysningsloven § 6.1.e)

Du vil bli bedt om å oppgi kjønn og alder, dette vil bli brukt for å få oversikt over hvem vi når ut til med denne spørreundersøkelsen. Opplysningene vil slettes når dette arbeidet er utført.

Opplysningene vil bli behandlet anonymt, og kun et fåtall ansatte i administrasjonen vil ha tilgang til de registrerte opplysningene:

Personvern

Vil du vite mer?

Les mer om tjenestene vi tilbyr:

Psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse og rus

Sist endret: 28.10.2020