Spyler vannledningsnettet i Ski sentrum i slutten av uke 42

Du som bor i Ski sentrum kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i slutten av uke 42.

Spylingen vil foregå natt til fredag i tidsrommet fra kl. 23.00 torsdag kveld til 07.00 fredag morgen. Skulle du oppleve misfarget vann i krana i denne perioden, la vannet renne til det klarner.

Sist endret: 26.11.2020