Spyler vannledningsnettet på Ski vest i uke 41

Du som bor på Ski vest kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet der i uke 41.

Spylingen vil foregå i uke 41 i tidsrommet kl. 08.00–15.00. Skulle du oppleve misfarget vann i krana i denne perioden, la vannet renne til det klarner.

Sist endret: 26.11.2020