Inngikk samarbeidsavtale om Follo medisinske senter

Rådmennene fra Frogn, Enebakk og Ås kom til Nordre Follo rådhus torsdag 22. oktober for å signere samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter.
Follo medisinske senter

Billedtekst: Fire fornøyde rådmenn som har signert samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter. Fra venstre Trine Christensen fra Ås kommune, Kjersti Øiseth fra Enebakk kommune, Jane Short Aurlien fra Nordre Follo kommune og fra Frogn kommune, Harald Karstein Hermansen. 

Samarbeidsavtale

– Denne avtalen har vi sett frem til å signere, forteller konstituert rådmann Jane Short Aurlien fra Nordre Follo kommune.

Kommunene har i fellesskap utarbeidet Samarbeidsavtale om administrativ vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter. Nå skulle avtalen signeres.

I juni behandlet og vedtok kommunestyrene i Enebakk, Frogn Ås og Nordre Follo kommune saken om Samarbeidsavtalen om administrativ vertskommune og samarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter.

Kostbart å være alene

Legevakt og kommunale akutte døgnplasser innenfor både somatisk helse og rus/psykiatri er kompliserte og kostnadskrevende tjenester, som skal leveres hele døgnet hele året.

Det er kostnadsdrivende med drift fra fagspesialister og det er store fordeler ved samdrift og samlokalisering.

Kvalitetsmessig er det store fordeler ved å samle det akutt medisinske tilbudet og den akutt medisinske kompetansen, slik at innbyggerne og de som oppholder seg i kommunene får god og forsvarlig øyeblikkelig hjelp i akutte situasjoner og ved ulykker.

Litt om tjenestene

Follo medisinske senter skal tilby tjenester av god kvalitet, som blir gitt av faglig kvalifisert personell.

Ved at kommunene drifter døgnlegevakt, legevaktsentral og akutte døgnplasser i fellesskap vil løsningen innfri lovkrav, sikre faglig nivå og kompetansekrav hos leger og sykepleiere og krav til sykebesøk og utrykning.

I tillegg vi samarbeidet skape en forutsigbar akuttmedisinsk kjede for innbyggerne og sikre et driftsmessig godt grunnlag.

Historie

Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Ås og Nesodden har frem til 31. desember 2019 samarbeidet om legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgnenhet ved Follo Lokalmedisinske senter IKS ved Ski sykehus.

I desember 2018 vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård kommune å tre ut av Follo lokalmedisinske senter IKS med virkning fra 1. Januar 2020 og etablere legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi.

Kommunestyret i Nesodden vedtok også å si opp avtalen med Follo Lokalmedisinske senter per 31. desember 2018 og gikk ut av IKS- samarbeidet fra 1. Januar 2020.

Kommunestyrene i Enebakk, Frogn og Ås vedtok i desember 2019 å tre ut av Follo lokalmedisinske senter IKS fra 1. januar 2020 og behandlet likelydende sak der det ble innstilt på et Follo-samarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgnenhet med de kommuner som ønsker det fra 2021.

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok et samarbeid, organisert som vertskommunesamarbeid, om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter 12. februar 2020.

Sist endret: 09.12.2020